ஒன்று சேர்ந்து நம்மால் முடியும்

திராவிடத்தை காத்து தமிழ்நாட்டை காத்திடுவோம் 

WHO WE ARE

We represent true Dravidian Political Ideology and Tamil identity (திராவிடம் நம் கொள்கை , தமிழ் நம் அடையாளம் ). 

People of Tamil Nadu have been voting for Dravidian Ideology for more than 50 years. The state has had substantial growth compared to other parts of the country where other ideologies have been dominant.

Dravidam has been attack recently due to corruption with the major dravidian parties and the central government trying to bring in  a destructive ideology to displace Dravidam. 

  • Work with a political partner party
  • Nominate good candidates through an open primary system
  • Zero cost electioneering through social media 

SOME IMMEDIATE CAUSES

Close Sterlite Plant

Save Neduvasal

Protect Tamil Fishermen

Protect Jallikattu

Close TASMAC

Kaveri

GOALS & POLICIES

Super Tamil Nadu

Dravidam for India

2 Language Policy

Target Olympics

Close TASMAC

Kaveri

We need you and your help

Share with others, help us find candidates and vote.

Scroll to top